บริษัทจัดหาล่าม


ล่ามแปลภาษาในโซนเอเชีย, โดย บริษัทจัดส่งล่าม, 027300996

บริการล่าม,ล่าม,ล่ามแปลภาษากัมพูชา,ล่ามแปลภาษากัมพูชา,

ล่ามแปลภาษากัมพูชา,จัดส่งล่าม,จัดหาล่าม

- จีนกลาง

- ญี่ปุ่น

- สเปน

- ฝรั่งเศส

- เวียดนาม

- กัมพูชา

- มาเลเซีย

บริการล่าม,ล่าม,ล่ามจีน,ล่ามภาษาจีน,ล่ามภาษาจีนกลาง,จัดส่งล่าม,จัดหาล่าม

บ. มิชิบี คอมมูนิเคชั่น คอนเซาท์แทนท์ จก.

087 8152531  ,   2@michibee.com

ล่าม/ล่าม/ล่าม/ล่าม

ล่ามภาษากัมพูชา/ล่ามภาษากัมพูชา/ล่ามภาษาภาษากัมพูชา/ล่ามภาษาภาษากัมพูชา

ล่ามแปลภาษากัมพูชา/ล่ามแปลภาษากัมพูชา/ล่ามแปลภาษาภาษากัมพูชา/ล่ามแปลภาษาภาษากัมพูชา

กัมพูชา/กัมพูชา/กัมพูชา/กัมพูชา

บริการ/บริการ/บริการ/บริการ

ล่ามภาษาต่างๆ/ล่ามภาษาต่างๆ
ผู้ตั้งกระทู้ บริษัทจัดหาล่าม 027300996 :: วันที่ลงประกาศ 2006-02-18 19:01:39


[1]

ความคิดเห็นที่ 3 (3145288)

เวปล่าม แหล่งรวมล่าม ศูนย์ล่าม

 

เราเป็น แหล่งรวมล่ามภาษาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ภาษาอังกฤษ ไทย จีน ภาษาเกาหลี ภาษา ญี่ปุ่น ไทยอังกฤษ ฝรั่งเศส อินโดนีเซีย มาเลเซีย ตากาล๊อก สเปน ภาษา เปอร์เซีย ภาษาอาราบิค ไทย อังกฤษ ฮินดี อินดู ภาษาฝรั่งเศษ  ทุกภาษา

เรา บริการจัดส่งล่าม ทุกภาษา ไม่ว่าจะเป็น ล่ามจีนกลาง ล่ามอังกฤษ ล่ามแปลภาษาไทยเป็นภาษา ต่างๆ ล่ามภาษาตุรกี ล่ามภาษาฝรั่งเศส ล่ามแปลภาษาญี่ปุ่น ล่ามโรงงาน ล่ามธุรกิจ ล่ามการประชุม ล่ามเยี่ยมชมโรงงาน ล่ามประสานงาน ล่ามแปลระหว่างครูและผู้ปกครอง ล่ามและไกด์นำเที่ยว ล่ามแปลสด ล่ามไปดูงาน ล่ามประจำบูธ ล่ามแสดงสินค้า ล่ามบนเวที ล่าม mc ล่ามตู้  ล่ามในงานแต่งงาน ล่ามส่วนตัว ล่ามคู่รัก ล่ามแปลตอนจดทะเบียนแต่งงาน ล่ามในศาล ล่ามภาษาอินเดีย ล่ามภาษาอินโดนีเซีย ทุกภาษา 

 

หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่ ต้องการล่ามแปลภาษา ต่างๆ หรือ ท่าน เป็นล่าม และต้องการ สมัครงานกับทางเรา ก็สามารถ สมัครเข้ามาได้ที่ interpreter@michibee.com  โดยส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายเข้ามา และเราจะทำการนัดสัมภาษณ์ที่บริษัท ... รับเฉพาะผู้ที่ผ่าน ประสบการณ์ในการเป็นล่ามมาแล้วเท่านั้น

 

ส่วนท่านที่สนใจ รับบริการล่าม จากเรา ก็สามารถส่งอีเมล์เข้ามาได้ พร้อมระบุความต้องการของท่าน วัน เวลา สถานที่ มาให้เราเพื่อเสนอราคา ค่าล่าม ค่าบริการล่าม เราจะทำการ เสนอราคาล่าม ให้กับท่านในทันที

027425717 /0864580532 /0864580533 / 0852222197

ผู้แสดงความคิดเห็น ศูนย์แปลเอกสาร และ ล่ามแปลภาษา ภาษา ต่างๆ (info-at-michibee-dot-com)วันที่ตอบ 2010-03-04 10:11:43


ความคิดเห็นที่ 2 (3145282)

ล่ามฉับพลัน(Simultaneous interpreting)


ในการทำหน้าที่ในลักษณะ ล่ามฉับพลัน (Simultaneous interpretation)นั้น ผู้ทำหน้าที่ ล่าม ฉับพลัน (Simultaneous interpreter)จะต้องทำการ แปล หรือ ถ่ายทอด สื่อสาร ความหมาย จากภาษา ต้นทาง (Source language) ไป เป็นภาษา ปลายทาง (Target language)อย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะ เป็น ไปได้ โดยที่ ผู้พูด ภาษา ต้นทาง (Speaker)จะพูดต่อเนื่องไปเรื่อยๆโดยไม่มีจังหวะหยุด ซึ่ง ล่าม จะ ทำหน้าที่แปล หรือ ถ่ายทอดภาษา ต้นทางจากที่ผู้ พูดภาษา ต้นทางใน ทันที ล่ามฉับพลันใ นลักษณะเช่นนี้จะต้องนั่ง อยู่ในบูธ ที่จัดไว้เฉพาะ ล่าม ซึ่งมีคุณสมบัติป้องกัน เสียง รบกวนจากภายนอก ล่ามฉับพลัน นั้นจะ พูด ผ่าน ไมโครโฟน ใน ทันที่ ที่ผู้พูด ภาษา ต้นทางพูดออกมาโดย ล่าม ได้ยินเสียงผู้พูดผ่านทาง หูฟัง ทั้งนี้ผู้ฟังจะได้ยินเสียงที่ ล่ามแปล ออกมาผ่านทาง หูฟัง ล่ามฉับพลันจะต้องเป็นผู้ที่มีทักษะความ เชี่ยวชาญ ทั้งด้านการ ฟัง และการ พูดในภาษา ต้นทางและภาษาปลายทางเป็นอย่างสูง รวมถึงมีความรู้ความเชี่ยวชาญในหัวข้อนั้นๆอย่างลึกซึ่งและจะต้องมีการเตรียมตัวเป็นดีโดยทำการศึกษาหัวข้อที่ทางผู้พูดจะถ่ายทอดออกมาอย่างละเอียดถี่ถ้วนจึงจะสามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งโดยส่วนมากแล้ว ล่าม ฉับพลันมักจะปรากฎหรือใช้ใน งานประชุม ขนาดใหญ่ เช่น งานสัมมนา หรืองานประชุมระดับนานาชาติ(งานประชุมของ UN เป็นต้น)เสียส่วนมาก และ การประชุม ลักษณะเช่นนี้สามารถมีล่ามฉับพลันได้หลายๆภาษาพร้อมๆกัน โดย ล่ามฉับพลัน ใน แต่ละภาษา จะ แปลจาก ภาษา ต้นทางที่ ผู้พูด กล่าวออก มาเป็น ภาษา ปลายทางที่ตนเองมีความเชี่ยวชาญ และผู้ฟังสามารถที่จะเลือก ช่องสัญญาณ ภาษาปลายทางที่ตนเองต้องการได้ตามความเหมาะสมล่ามต่อเนื่อง (Consecutive Interpreting)


ล่าม ผู้ทำหน้าที่เป็น ล่ามแบบต่อเนื่อง นั้นจะต้องทำหน้าที่ แปล หรือสื่อสารเมื่อผู้พูด ภาษา ต้นทางพูดจบลง โดยทางผู้ พูด จะ พูด ไปประมาณ 3-10 ประโยคและมีจังหวะหยุดให้ทาง ล่าม ต่อเนื่อง ได้ แปล สื่อสาร ออกมาให้ผู้ฟังได้เข้าใจ ในกรณีที่ผู้ พูดภาษา ต้นทางพูดยาวหลายประโยคก่อนที่จะหยุดให้ ล่าม ต่อเนื่อง ได้ แปล นั้น   ล่ามต่อเนื่อง สามารถที่จะจ ดบันทึก ย่อ ในสิ่งที่ผู้พูดพูดออกมาเพื่อเก็บรายละเอียดให้ครบถ้วนพร้อมที่จะแปลเนื้อหาทั้งหมด เป็นภาษา ปลายทางให้ ถูกต้องสมบูรณ์ทันทีที่ผู้ พูด พูดจบลง ล่าม ต่อเนื่อง มักถูกใช้ในงานฝึกอบรมสัมมนา งาน ติดตั้งเครื่องจักร งานแถลงข่าว งานประชาสัมพันธ์ เป็นต้นล่ามกระซิบ (Whispering Interpreting)


ล่ามกระซิบ จะทำหน้าที่คล้ายกับ ล่ามฉับพลั นแต่ไม่จำเป็นต้องมี อุปกรณ์ อาทิ บูธล่าม ชุดหูฟัง หรือไ มโครโฟน แต่อย่างใด เนื่องจาก ล่ามกระซิบจะนั่งหรือยืนใกล้กับผู้ฟังกลุ่มขนาดเล็ก อาทิ กลุ่มผู้ฟังจำนวน 2-3 คนโดยทำหน้าที่แปลหรือถ่ายทอดภาษาต้นทางเป็นภาษาปลายทางให้ผู้ฟังได้เข้าใจ ล่ามกระซิบ มักใช้สำหรับง าน ประชุม หรือ งาน สัมมนา ที่มีผู้ฟังส่วนใหญ่เข้าใจ ภาษา ต้นทางที่ผู้พูดพูด แต่มีผู้ฟังกลุ่มเล็กที่ ต้องการล่ามกระซิบ ช่วย สื่อสาร ที่ผู้พูดกล่าวออกมาเป็น ภาษา ปลายทางที่ตนเองเข้าใจล่ามติดตามตัว (Escort Interpreting)


ล่ามติดตาม ตัวมีหน้าที่ในการติดตามบุคคล คณะบุคคล หรือกลุ่มบุคคลขนาดเล็กเพื่อการ เยี่ยมชม  หรือ การจัดประชุม หรือ การสัมภาษณ์ เพื่อทำหน้าที่ถ่ายทอดสื่อสารให้กับผู้พูดกับผู้ฟังมีความเข้าใจตรงกันหรือทำหน้าที่ ประสานงาน ในด้านต่างๆระหว่างกลุ่มบุคคลต่างๆ
 

ผู้แสดงความคิดเห็น www.michibee.com (interpreter-at-michibee-dot-com)วันที่ตอบ 2010-03-04 09:59:45


ความคิดเห็นที่ 1 (1631863)
บริษัทจัดหาล่ามล่ามแปลภาษาในโซนเอเชีย, โดย บริษัทจัดส่งล่าม,

Email: michibee@michibee.com

Tel.  027425717 ,   086-4580532 ,087-152531 

บริการล่าม,ล่าม,ล่ามแปลภาษากัมพูชา,ล่ามแปลภาษากัมพูชา,

ล่ามแปลภาษากัมพูชา,จัดส่งล่าม,จัดหาล่าม

- จีนกลาง

- ญี่ปุ่น

- สเปน

- ฝรั่งเศส

- เวียดนาม

- กัมพูชา

- มาเลเซีย

บริการล่าม,ล่าม,ล่ามจีน,ล่ามภาษาจีน,ล่ามภาษาจีนกลาง,จัดส่งล่าม,จัดหาล่าม

บ. มิชิบี คอมมูนิเคชั่น คอนเซาท์แทนท์ จก.

Email: michibee@michibee.com

Tel.  027425717 ,   086-4580532 ,087-152531 

ล่าม/ล่าม/ล่าม/ล่าม

ล่ามภาษากัมพูชา/ล่ามภาษากัมพูชา/ล่ามภาษาภาษากัมพูชา/ล่ามภาษาภาษากัมพูชา

ล่ามแปลภาษากัมพูชา/ล่ามแปลภาษากัมพูชา/ล่ามแปลภาษาภาษากัมพูชา/ล่ามแปลภาษาภาษากัมพูชา

กัมพูชา/กัมพูชา/กัมพูชา/กัมพูชา

บริการ/บริการ/บริการ/บริการ

ล่ามภาษาต่างๆ/ล่ามภาษาต่างๆ

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2008-02-23 13:06:56[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.